counter for tumblr
januari 2008
Omdat Balou nu structureel iedere 2 weken een aanval heeft, hebben we in overleg met de dierenarts de fenobarbital verhoogd naar 2x daags 50 mg.

februari 2008
Sinds ophogen wel weer 2 aanvallen gehad. Indien de volgende aanval zich weer binnen 2 weken aandient, zullen we de fenobarbital nog iets verhogen.

Maart 2008
Gelukkig weer meerdere weken aanvalsvrij, dus we blijven op deze dosering staan.

April 2008
9 dagen geleden en vandaag weer een aanval.

mei 2008
Helaas toch te veel aanvallen dus wederom een stap omhoog met de fenobarbital.
Daarmee krijgt Balou nu 2x daags 62,5 mg wat in overleg met de arts het maximum
voor hem is. Mochten de aanvallen hiermee niet in frequentie afnemen, dan zullen
we mogelijk een ander middel erbij gaan geven.
December 2008
Lange tijd bleef het stabiel met de aanvallen. Gemiddeld 1x per maand een aanval met soms wel langere tussenperiodes. Helaas is het sinds november helemaal mis. Iedere dag een aanval, wel steeds na schrikreactie, niet meer alleen bij wakker schrikken maar ook regelmatig bij een gewone schrikreactie en doordat Balou doof is, schrikt hij nu eenmaal sneller dan de andere honden.

Wat de oorzaak van deze toename vaan aanvallen is blijft natuurlijk gissen.
- We zijn in oktober/ november verhuisd... Zou dit teveel stress veroorzaakt hebben?
- Zou de schildklier een rol spelen?
- Is de phenobarbital dosering niet voldoende?

Na 4 weken geloofden we niet meer in een tijdelijk slechte periode en zijn we op advies van de dierenarts een ander anti-epilepticum  erbij gaan geven: kaliumbromide 2x daags 600 mg. Met de afspraak de bloedspiegels na 4 weken te bepalen.

Al snel kreeg Balou echter last van bijwerkingen: hij werd schommelig / tuitelig. Duidelijk last van coördinatiestoornissen. Als de ondergrond niet stabiel is, valt hij om of zakt door zijn achterpoten heen. Maar Balou is slim en lost dit zelf op door: tegen een boom aan te leunen bij het plassen, of steun te zoeken langs muren en bruggen bij het lopen. De aanvallen worden wel anders: de erge strekkramp treedt niet op, maar we zien wel dat Balou blijft liggen (of zijn mand probeert te bereiken) en dat zijn hoofd zachtjes schudt. Dit trad aanvankelijk nog wel dagelijks op, maar nu (december) lijkt dat ook wel eens een dag over te slaan. Het is voor ons echter lastig te beoordelen, omdat Balou ook dor de coördinatiestoornissen omvalt en blijft liggen... Dus we weten nu niet precies of er sprake is van een kleine aanval of van een bijwerking.

In ieder geval hebben we vorige week de bloeduitslagen teruggekregen: nier- en leverfuncties zijn goed. De Phenobarbital en kaliumbromide spiegel ligt binnen de therapeutische waarden. Alleen zijn schildklierfunctie blijkt zo laag dat er geen waarde meetbaar is. Dierenarts legde uit dat dit echter waarschijnlijk komt door de antiepileptica, omdat zijn TSH ook heel laag is, wat er op duidt dat het niet de schildklier zelf is.

Vanwege de bijwerkingen is de kaliumbromide nu verlaagd naar 2x daags 300 mg en gaan we de komende 2 weken aanzien hoe het met  Balou gaat.

Inmiddels is er ruim een week verstreken en zien we dat Balou in ieder geval iets meer kracht in achterpoten krijgt en minder schommelig is. De aanvallen zijn er nog steeds, maar niet iedere dag en sporadisch met duidelijke verkramping.

Tussen alles door is ook merkbaar dat Balou ook qua gedrag moeilijker is: blaft soms zomaar aantal minuten achter elkaar, dwingt aandacht af. Duidelijk een onrustige periode in zijn lijf. Gelukkig zijn het periodes, want over het algemeen is hij gelukkig wel rustig, speelt met zijn maatjes en slaapt prima, maar het blijft een zorgen-doggie.
2009